Projekty

Projekt - MEDZINÁRODNÁ VEĽKÁ CENA MESTA POPRAD V DŽUDE, program „Šport“, zmluva číslo 219/2019/OE
Suma 1300,- EUR, projekt podporený z rozpočtu PSK.

Projekt - Vybavenie MTZ priestorov určených na trénovanie detí, program „Šport“, zmluva číslo 971/2019/OF
Suma 2000,- EUR, projekt podporený z rozpočtu PSK.