Kruhové tréningy

Pripravte sa na tvrdší fitness tréning. Kruhové tréningy sa zameriavajú na všetky svalové časti. Kruhový tréning je komplexná a vysoko kreatívna forma tréningu vytrvalostnej sily. Je vhodný pre všetky vekové kategórie a pre rozličné úrovne pohybových schopností.

Používame rôzny počet stanovíšť podľa fizyckej kondície členov skupiny. Na jednom stanovišti sa cvičí vo vyššom tempe 30 sekúnd a následne je oddych 15 sekúnd. Najlepšou voľbou je pri tomto tréningu zapojiť všetky svaly tela a striedať posilňovanie s vytrvalostným cvičením (napríklad benchpress, vyskoky na bedňu, cviky s fitloptou, preskoky na švihadle a pod...). Všetky cviky sú vykonávané pod dohľadom certifikovaného trénera.

Tréning trvá zhruba 60 minút vrátane zahriatia. Cieľom kruhového tréningu je zlepšenie svalovej sily a vytrvalosti, získanie a udržanie fyzickej zdatnosti, odstránenie svalovej nerovnováhy a výborne spaľuje kalórie.